Wednesday, March 21, 2012

Yasin Fadhilah

Yasin Fadilah

KHASIAT MEMBACA SURAT YASIN FADHILAH SECARA RUTIN
1. Tidak boleh dilihat oleh orang yang berniat jahat
2. Disenangi oleh ramai orang. Laki-laki maupun perempuan
3. Diberi kecerdasan dan cepat faham
4. Dimudahkan urusan rezkinya
5. Diberi keselamatan dunia akhirat